InloggenInschrijven

Geldzaken

Geldzaken

Wanneer u mantelzorger bent, dan wilt u ook op financieel vlak weten waar u aan toe bent. Het is daarom belangrijk om uw financiële zaken op orde te hebben en ook is het belangrijk om te weten waar u wel en geen recht op hebt. Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende financiële zaken en kunt advies en ondersteuning aanvragen via de gemeente.

Overbruggingszorg

Zolang mensen met zorg vanuit de Wmo thuis wonen, betalen gemeenten en zorgverzekeraars de huishoudelijke hulp, dagbesteding en casemanager. Wanneer er meer zorg nodig is en het thuis wonen niet meer gaat, is er een Wlz-indicatie nodig voor opname in een verpleeghuis met 24-uurs zorg.

Mensen die op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis en een Wlz-indicatie hebben, kunnen vanaf dat moment minder zorg thuis krijgen. Dat wordt ook wel 'zorgval' genoemd.

Sinds 1 juli 2018 is extra zorg mogelijk voor mensen die Wlz-zorg thuis krijgen.

Biedt uw zorgprofiel te weinig ruimte om genoeg zorg thuis te organiseren? Dan kunt u misschien extra budget krijgen.

PGB
Het PersoonsGebonden Budget (PGB) is een bedrag waarmee iemand die zorg of hulp nodig heeft, deze kan inkopen. Het PGB is onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Een PGB aanvragen kan door het doen van een Wmo-melding.

Ouders kunnen een PGB voor kinderen tot 18 jaar aanvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Er is een speciaal PGB voor 24-uurszorg. Dit is aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is bereikbaar via telefoonnummer 088-789 10 00

Er is een belangenvereniging voor mensen met een PGB: Per SaldoDaar kunt u ook lezen wat het voor u als mantelzorger betekent als uw zorgvrager een PGB heeft.

Bijzondere bijstand

Moet u door bijzondere omstandigheden kosten maken die u niet zelf kunt betalen? Omdat u een laag inkomen heeft en er geen andere mogelijkheden zijn? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bekijk op deze pagina in welke gevallen dat wel of niet kan.

>Lees meer over bijzondere bijstand 

Uitkering en mantelzorg

Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met reizen, wassen, telefoneren en andere kosten voor degene die zorg nodig heeft. Soms gaat u minder of zelfs stoppen met werken. Voor extra kosten en/of minder inkomsten zijn regelingen. Heeft u een uitkering? Bespreek dit dan met het UWV.

>Website UWV 

Kostendelersnorm in de bijstand 

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Samenwonen met AOW of Anw

Ontvangt u een AOW- of nabestaandenuitkering en wilt u gaan samenwonen? Dan heeft dat normaal gesproken gevolgen voor uw uitkering. Als u gaat samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, gelden er echter speciale regelingen.   

>Lees meer over AOW of Anw 

Belastingzaken

Soms kan de zorgvrager (hoge) kosten voor medicijnen of hulpmiddelen opgeven bij de Belastingdienst. Dit zijn de zogenaamde specifieke zorgkosten. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

Extra kinderbijslag

Heeft u een of meerdere thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn? Dan komt u in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Soms wordt de kinderbijslag ook verhoogd. Als u alleenstaand ouder bent of als er 1 kostwinner is. Kijk voor meer informatie op Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Soms komt u in aanmerking voor vermindering of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit zijn bijvoorbeeld rioolheffing of onroerendzaakbelasting. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Kijk hiervoor op de website van de Regionale Belasting Groep.

Zorgverzekering

Uw aanvullende verzekering
Bent u aanvullend verzekerd? Uw zorgverzekeraar kan aanvullende vergoedingen voor u hebben. Kijk hiervoor op de website van uw eigen zorgverzekeraar of op websites als Zorgwijzer of Independer. 

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn gratis verzekerd bij de VNG vrijwilligersverzekering. Het is een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering met een secundaire dekking. Als u al ergens anders hiervoor verzekerd bent, gaat die verzekering voor. U kunt een schade melden via rm@denhaag.nl. Klik hier voor de voorwaarden van de verzekering.

De Haagse Polis

Zorgt u minimaal 8 uur per week voor een naaste? Dan bent u automatisch verzekerd via De Haagse Polis. Dit is een gratis verzekering van de gemeente Den Haag voor en van mantelzorgers en vrijwilligers. De Haagse Polis bestaat uit een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Zaken als rechtsbijstand en aansprakelijkheid zijn niet meeverzekerd.

Wilt u schade melden?
Schade kan worden gemeld via rm@denhaag.nl. Daarna krijgt u een schadeformulier toegestuurd dat u ingevuld aan hen kunt retourneren. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (070) 353 51 75.

Geef uw mening!
De gemeente Den Haag en PEP ontwikkelen op dit moment een FAQ-lijst over de Haagse Polis. Heeft u tips of vragen voor ons? Mail naar t.sjongers@pepdenhaag.nl. Wij horen graag van u!

>Meer informatie over de Haagse Polis leest u in de brochure

Haagse verzekering

Voor mensen in Den Haag met een laag inkomen heeft de gemeente afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering. Met dit Den Haag Pakket bent u uitgebreid verzekerd bij Menzis of VGZ.  

>Lees meer over de Haagse verzekering 

Curatele, bewind en mentorschap  

U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. 

>Lees meer over het aanvragen 

Advies en ondersteuning

Hulp bij administratie en geldzaken

Zelf u uw administratie en geldzaken doen? Maar lukt het u niet om uw papieren op orde te krijgen of te houden? Vraag dan een bekende om hulp. Is er niemand die u kan helpen? Dan zijn er organisaties die helpen bij het doen van uw administratie en geldzaken.

>Vraag hulp aan 

Servicepunt XL 

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd, welzijn of maatschappelijk werk? En komt u er met deze website niet uit? Kom dan naar een Servicepunt. Een medewerker helpt u verder. U hoeft vooraf geen afspraak te maken. Er zijn 19 Servicepunten verspreid over de stad.  

>Bekijk alle servicepunten in de stad